เข้าสู่เว็บไซต์ / Enter Website

ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2534 ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 400 ล้านบาท และชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์คือ บริษัทที่เป็นเลิศด้านธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมัน 12 ลำ โดยมีอายุเฉลี่ย 16 ปี และมีน้ำหนักบรรทุกรวมทั้งสิ้น 35,081 เดตเวทตัน