รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงิน งวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 28/05/19 28/05/19
งบการเงินปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 28/05/19 28/05/19

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 28/05/19 28/05/19
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ งบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2561 28/05/19 28/05/19