เรือของเรา

บริษัทมีกองเรือขนส่งสำหรับดำเนินธุรกิจ ดังนี้

เป็นเรือเดินสมุทรที่มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย, การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและขนส่งสินค้าได้อย่างปลอดภัย เป็นเรือเดินสมุทรที่อยู่ภายใต้สมาคมจัดชั้นเรือสากล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลสากล (The International Association of Classification Societies - IACS)

เรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง

เรือเดินทะเลในประเทศ