ร่วมงานกับเรา

ต้องการร่วมงานกับเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมาที่

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ แยกอโศก-เพชรบุรี

(บริษัทอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ประตูทางออก 3)

ตำแหน่งและรายละเอียด

ตำแหน่งที่ทางเราต้องการขณะนี้

Marine Superintendent

1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่าหรือโรงเรียนนายเรือและถือประกาศนียบัตรนายเรือ หรือต้นเรือเดินเรือระหว่างประเทศอายุ ระหว่าง 26-60 ปี

คุณสมบัติ

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีความคุ้นเคยและเข้าใจในระบบการจัดการความปลอดภัยบนเรือเป็นอย่างดี
 3. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบ ISM และระบบตรวจสอบภายใน
 4. ถือประกาศนียบัตรนายเรือหรือต้นเรือ
 5. ผ่านการทำงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน และเคมี
 6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเดินเรือ การทรงตัวของเรือ ตลอดจนอัตราการบรรทุกสินค้า
 7. รู้และเข้าใจระบบการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสื่อสาร
 8. รู้และเข้าใจในระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์

 1. ผ่านงานในตำแหน่งนายเรือหรือต้นเรือเดินเรือระหว่างประเทศ 1-3 ปี
 2. ผ่านการทำหน้าที่นายเรือเดินเรือใกล้ฝั่งหรือนายเรือในประเทศ 2-3 ปี
 3. ผ่านการทำหน้าที่ในตำแหน่งต้นเรือเดินเรือใกล้ฝั่งหรือระหว่างประเทศ 3-5 ปี
 4. เคยผ่านงานในด้านตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการด้านเรือบรรทุกน้ำมันหรือด้านเซตี้ อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

นายเรือ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ต้นเรือ

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ ต้นเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายประจำเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายท้าย

8 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ / นายท้ายชั้น 2 (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ช่างน้ำมัน

3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล / คนใช้เครื่องจักรยนต์ (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

คนครัว

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร SHIP'S COOK
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด