ร่วมงานกับเรา

ต้องการร่วมงานกับเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อมาที่

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ แยกอโศก-เพชรบุรี

(บริษัทอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ประตูทางออก 3)

ตำแหน่งและรายละเอียด

ตำแหน่งที่ทางเราต้องการขณะนี้

นายเรือ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ต้นเรือ

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ ต้นเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายประจำเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายช่างกล

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายช่างกล 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายท้าย

6 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ / นายท้ายชั้น 2 (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ช่างน้ำมัน

8 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล / คนใช้เครื่องจักรยนต์ (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

คนครัว

4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร SHIP'S COOK
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด