พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันระยะยาว

ลงวันที่ 10/07/2563

ระหว่างบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด