พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันระยะยาว

update 10/07/2020

ระหว่างบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Information from
V.L. Enterprise PCL.