วี.แอล. 23

YEAR BUILT

2021 FEB

GROSS TONNAGE

2,033 T

IMO.

9922067

DEAD WEIGHT

2,873.83 TONS

เรืออื่นๆ