วี.แอล. 22

YEAR BUILT

2020 JAN

GROSS TONNAGE

2,033 T

IMO.

9887578

DEAD WEIGHT

2,873.83 TONS

เรืออื่นๆ