วี.แอล. 21

YEAR BUILT

06 DEC 2007

GROSS TONNAGE

3,660 T

IMO.

9479761

DEAD WEIGHT

5,676.00 TONS

เรืออื่นๆ