วี.แอล. 20

YEAR BUILT

05 SEP 2005

GROSS TONNAGE

3,629 T

IMO.

9325415

DEAD WEIGHT

5,578.32 TONS

เรืออื่นๆ