วี.แอล. 19

YEAR BUILT

13 JUL 2007

GROSS TONNAGE

3,547 T

IMO.

9424704

DEAD WEIGHT

5,469.59 TONS

เรืออื่นๆ