วี.แอล. 18

YEAR BUILT

11 MAR 2016

GROSS TONNAGE

1,477 T

IMO.

9812884

DEAD WEIGHT

2,387.57 TONS

เรืออื่นๆ