วี.แอล. 17

YEAR BUILT

22 OCT 2015

GROSS TONNAGE

1,477 T

IMO.

9805855

DEAD WEIGHT

2,404.53 TONS

เรืออื่นๆ