วี.แอล. 16

YEAR BUILT

2014 OCT 22

GROSS TONNAGE

1,477 TONS

IMO.

9770153

DEAD WEIGHT

2,388.06 TONS