วี.แอล. 15

YEAR BUILT

11 JAN 1994

GROSS TONNAGE

1,730 TONS

IMO.

9078763

DEAD WEIGHT

2,816.82 TONS

เรืออื่นๆ