วี.แอล. 14

YEAR BUILT

JUL 1993

GROSS TONNAGE

1,074 T.

IMO.

9084712

DEAD WEIGHT

1,568.64 TONS

เรืออื่นๆ