วี.แอล. 12

YEAR BUILT

1 JUN 1995

GROSS TONNAGE

1,344 T

IMO.

9134957

DEAD WEIGHT

2,409.36 MT

เรืออื่นๆ