วี.แอล. 11

YEAR BUILT

MAR 1993

GROSS TONNAGE

1,350 T

IMO.

9067099

DEAD WEIGHT

2,464 MT

เรืออื่นๆ