วี.แอล. 10

YEAR BUILT

JANUARY, 1989

GROSS TONNAGE

1,846 TONS

IMO.

8820810

DEAD WEIGHT

2,971.54 MT