แจ้งมติการจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ลงวันที่ 27/02/2567

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)