ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

ลงวันที่ 12/09/2566

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 นำโดย บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับชุมชน ณ วัดดอนยายหนู จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบูรณปฎิสังขรณ์ที่ทรุดโทรมภายในวัด สามารถรวบรวมยอดเงินได้ 1,064,843.50 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)