วี.แอล. เปิดบ้านต้อนรับทีมผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ MAI มาเยี่ยมเยือนเรือ V.L.อู่ต่อเรืออาชิม่า

ลงวันที่ 14/09/2566

วี.แอล. เปิดบ้านนำโดย คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ต้อนรับทีมผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ MAI มาเยี่ยมเยือนเรือขนส่งสินค้า (V.L. 20) ณ อู่ต่อเรืออาชิม่า คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ได้พาชมบรรยากาศเรือขนส่งสินค้าประเภทเรือน้ำมัน มีขนาด 5,500 Dwt ซึ่งมาเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทาง ตามแผนการซ่อมบำรุงของเรือ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)