ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก V.L. Seeds V.L. Seeds รุ่นที่ 5/2566

ลงวันที่ 19/06/2566

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)