วี.แอล. ห่วงใยสุขภาพพนักงานจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ลงวันที่ 01/06/2566

วี.แอล. ห่วงใยสุขภาพพนักงานจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2023 ทางเลือกเพื่อป้องกันเชื้ออินฟลูเอนซา (Influenza Virus) ในปี 2566 เพื่อลดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ด้วยความร่วมกับคลีนิคเวชกรรมบ้านคุณหมอประชาชื่น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)