วันหยุดตามประเพณีประจําปี 2566

ลงวันที่ 17/11/2565

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)