พบกับ VL ได้ที่บูธ 94 กับมหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 7 “Growing Stronger Together, We are SME Role Model”

ลงวันที่ 26/10/2565

ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

#V.L.Enterprise #VL #maiforum2022

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)