ผู้บริหาร VL เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจแห่งปี 2022”

ลงวันที่ 20/10/2565

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทางทะเลทั้งในประเทศ และระดับภูมิภาคเอเชีย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022’ สาขาธุรกิจขนส่งเเละโลจิสติกส์ ในงาน ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022’ (Quality Persons of The Year 2022) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิต การทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)