โครงการ Care The Wild : “ปลูกป้อง” Plant & Protect

ลงวันที่ 13/06/2565

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL นำโดย คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ปลูกป่า ชุมชนบ้านอ้อย ชุมชนบ้านบุญเริง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในโครงการ Care The Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพื่อตอกย้ำแนวคิด การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างระบบนิเวศที่ดี และแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเล็งเห็นและให้ความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น

#V.L.Enterprise #VL #CaretheWild #ปลูกป้อง Plant&Protect #maiA #SET #ESG #สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ #ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย #กรมป่าไม้ #ป่าชุมชนบ้านอ้อย #ป่าชุมชนบ้านบุญเริง #อ.ร้องกวาง #จ.แพร่

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)