“VL” จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ลงวันที่ 07/06/2565

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL นำโดย คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วม "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565" โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงาน บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างถูกวิธี โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับพนักงานในกาีรเอาตัวรอดจากสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยาทันท่วงที ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และได้มีความรู้ความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)