#โครงการ CSR “บริจาคขวดน้ำพลาสติก ทำผ้าไตรจีวร Recycle”

ลงวันที่ 06/06/2565

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) “VL” ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใส (PET) จำนวน 1,019 ขวด ให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

#V.L.Enterprise #VL #Recycle #PET #ขวดพลาสติก #ผ้าไตรจีวร

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)