VL อาสาทำดี “แยกขวด ช่วยหมอ”

ลงวันที่ 22/12/2564

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายทวีป พานิชาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก ส่งต่อความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ “VL อาสาทำดี แยกขวดช่วยหมอ” ได้ส่งมอบขวดพลาสติกใส PET เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยทอผ้าตัดเป็นชุดพีพีอี (PPE) ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อส่งต่อให้กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” ณ จุด Drop Point OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก
บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในนาม บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
เกสสุดา ฤทธิมาศ (อิ้ว) 089-692-6137, ฐานรี วงศ์ธนวิชญ์ (เนย) 092-145-9636, 02-943-2681