VL-W1 นับถอยหลังใช้สิทธิแปลงสภาพ 27 ต.ค.นี้

ลงวันที่ 21/10/2564

เรียกว่าใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ VL-W1 ครั้งแรก ในอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ที่ราคา 0.50 บาท/หุ้น ในวันที่ 27 ต.ค.นี้แล้ว งานนี้แว่วมาว่า หลังจากบอสใหญ่ “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” เจ้าแม่เรือขนส่ง บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เปิดให้ผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ ตั้งแต่วัน19 ต.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้เสียงตอบรับจากเหล่าบรรดาผู้ถือหุ้นเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าก้าวแรกก็เริ่มมีสัญญาณบวกที่ดีแล้ว งานนี้หากมีใช้สิทธิแปลงสภาพครบภายในระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือน ก็ส่งผลให้บริษัทฯมีสภาพคล่องทางการเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่า 200 ล้านบาท เอาเป็นว่าท่านใดต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งนี้ รีบแสดงความจำนงได้ถึง 26 ต.ค.นี้ ไม่งั้นท่านอาจจะต้องใช้สิทธิในครั้งถัดไป

ข้อมูลจาก
Media Planner Consultant Co., Ltd. by V.L. Enterprise PCL.
Contact for more information
เกสสุดา ฤทธิมาศ (อิ้ว) 089-692-6137, ฐานรี วงศ์ธนวิชญ์ (เนย) 092-145-9636, 02-943-2681

E-mail : Pr.mediaPlanner@gmail.com,

Facebook : www.facebook.com/MediaplannerConsultant