VL เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact Gym 2021

ลงวันที่ 11/10/2564

ภายใต้แนวคิด “SE Empowerment Program” เพิ่มศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลจาก
รายาการ Maifocus สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI