VL-W1 ดีเดย์ใช้สิทธิแปลงสภาพ 27 ต.ค. นี้

ลงวันที่ 06/10/2564

กรุงเทพฯ – บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ส่งสัญญาณหุ้น VL-W1 ได้เวลาใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 1 วันที่ 27 ต.ค.นี้ ในอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1 ที่ราคา 0.50 บาท/หุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญสิทธิฯ สามารถแจ้งความจำนงได้ในวันที่ 19-26 ต.ค.นี้ ด้าน CEO “ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” ระบุ บริษัทฯ เตรียมนำเงินต่อยอดธุรกิจขนส่งน้ำมันกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในระยะยาว

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก เปิดเผยว่า ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หรือ วอร์แรนต์ (Warrant) ครั้งที่ 1 (VL-W1) โดยกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา 2 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุดได้ครบกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯได้เตรียมเปิดผู้ถือหน่วยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ VL-W1 ได้ในวัน19-26 ตุลาคม 2564 ที่อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยวอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 0.50 บาท/หุ้น

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในอนาคต เพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อเรือขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ตามนโยบายการขยายจำนวนกองเรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ลำ ขนาดประมาณ 3,000 -12,000 DWT เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ พร้อมทั้งรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจสูง โดยจะมีการขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังสามารถช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

“บริษัทฯมองว่า หากผู้ถือหน่วยใช้สิทธิแปลงสภาพครบตามสิทธิ จะส่งผลให้ VL ได้รับเม็ดเงินจากใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และยังเป็นการลดภาระดอกเบี้ยจากการพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้”

ข้อมูลจาก
บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในนาม บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
เกสสุดา ฤทธิมาศ (อิ้ว) 089-692-6137, ฐานรี วงศ์ธนวิชญ์ (เนย) 092-145-9636, 02-943-2681