โครงการต้นกล้า VL. Seeds รุ่น 2 รอบ 2

มอบทุนการศึกษาและมีงานรองรับทันที จำนวน 4 ทุน

ลงวันที่ 14/05/2564

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)