ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการ V.L. Seeds รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

ลงวันที่ 09/04/2564

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)