ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการต้นกล้า V.L. Seeds รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

ลงวันที่ 02/04/2564

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)