โครงการต้นกล้า VL. Seeds

มอบทุนการศึกษาและมีงานรองรับทันที จำนวน 10 ทุน

ลงวันที่ 02/03/2564

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)