“VL” จัดกิจกรรม ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

ลงวันที่ 24/09/2563

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL นำโดย คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมรับ "การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563" โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงาน บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างถูกวิธี โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะความชำนาญให้กับพนักงานในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัยทันท่วงที ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และได้มีความรู้ความมั่นใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด