งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ลงวันที่ 14/07/2563

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระการประชุม ณ ห้องฟอร์จูน 1A-3 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด