“VL” เซ็น MOU ร่วมกับ BCP เพื่อรับงานขนส่งน้ำมันทางเรือ

ลงวันที่ 10/07/2563

“วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์” จับมือ “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมัน พร้อมโชว์อายุสัญญายาวถึง 5 ปี

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมัน กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP

โดยวัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นข้อตกลงและแนวทางในการเจรจาสัญญาจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันฉบับใหม่ เพื่อขนส่งน้ำมันดิบ(Crude Oil) คอนเดนเสท(Condensate) และน้ำมันผลิตภัณฑ์(Oil Product) จากคลังน้ำมันต้นทาง โดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันไปยังคลังน้ำมันปลายทาง ตามเส้นทาง ระยะเวลา และเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายกำหนด

ด้าน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ในฐานะที่เป็นเป็นผู้ประกอบธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันและการค้าน้ำมัน ทำให้ต้องมีการขนส่งน้ำมันอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือก “วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์” เป็นพาทเนอร์ และได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจ้างเรือขนส่งน้ำมัน เนื่องด้วยเล็ง เห็นว่า “วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์” มีประสบการณ์เดินเรือที่ยาวนานกว่า 27 ปี และยังเป็นบริษัทเดินเรือชั้นแนวหน้าของประเทศที่ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ ด้วยการขนส่งทางทะเล อีกทั้งยังมีกองเรืออยู่มากกว่า 12 ลำ ซึ่งถือว่ามีพร้อมอย่างมากในการขนส่ง บริษัท บางจากฯ จึงเลือกใช้ “วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์” ให้ทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันของบางจาก เพื่อให้การขนส่งน้ำมันเป็นได้ด้วยดี และลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อนึ่ง “บางจาก และ VL มีแนวคิดปรับปรุงประสิทธิภาพเรือขนส่งน้ำมัน ร่วมกัน ภายใต้ “โครงการ Smart Logistic Inventory Management (Project SLIM) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดเวลารับ-จ่ายน้ำมัน ,การควบคุมการสูญหายของน้ำมันระหว่างขนส่ง ,การบริหารจัดการ Stock ที่สำคัญช่วยส่งเสริมความปลอดภัยระหว่างการขนส่งน้ำมัน”

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด