VL เดินหน้าต่อเรือใหม่ไม่หวั่นในวิกฤตการแพร่ระบาด

ลงวันที่ 01/04/2563 19:00

VL ไม่หวั่นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เดินหน้าต่อเรือใหม่เพื่อรองรับปริมาณการขนส่งที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลายลง ได้มอบหมายให้ผู้ต่อเรือ KHAN Co., LTD. ทำพิธี STEEL CUTTING ณ อู่ต่อเรือ Tongyeong ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด