ผู้บริหาร VL ได้รับการประกาศเกียรติคุณแห่งปี 2020

ลงวันที่ 30/01/2563 10:20

คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ได้รับประกาศเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร” ที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำความรู้ไปปฎิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารกิจการต่างๆให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณความดี มีคุณธรรมจริยธรรม ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด