Chevron เซ็นสัญญาว่าจ้างเรือขนส่งน้ำมันกับบริษัทฯ

ลงวันที่ 28/08/2562 16:05:00

เมื่อ 28 สิงหาคม 2562 บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานระดับโลก นำโดย คุณสมปรารถนา เจิมศิริวัฒน์ ผู้จัดการแผนกธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ ประเทศไทยและกัมพูชา (คนที่ 3 นับจากซ้าย) ร่วมลงนามเซ็นสัญญาว่าจ้าง บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ (คนที่ 2 นับจากซ้าย) เพื่อว่าจ้างบริษัทฯ ในการขนส่งน้ำมันทางเรือ

ข้อมูลจาก
VL Enterprise PLC