ยินดีกับผู้บริหาร VL ที่คว้ารางวัลเกียรติยศ สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562 สาขาโลจิสติกส์

ลงวันที่ 28/08/2562 16:05:00

คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL รับรางวัลเกียรติยศ “สตรีตัวอย่างแห่งปี 2562” สาขาโลจิสติกส์ จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะบุคคลที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศจนประสบความสำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องค์มนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ข้อมูลจาก
VL Enterprise PLC