มอบทุนการศึกษาในโครงการต้นกล้า VL ปี 2562

ลงวันที่ 28/08/2562 16:05:00

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาในโครงการต้นกล้า VL จำนวน 7 ทุน เพื่อผลิตบุคลากรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความสนใจทำงานทางเรือ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

ข้อมูลจาก
VL Enterprise PLC