VL เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ลงวันที่ 21/05/2562 19:30:00

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย นายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด  ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ของบริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) “ VL” โดยมีราคา IPO ที่ 1.75 บาท ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด