“VL” พบห้องค้า บล. ฟินันเซีย ไซรัส

ลงวันที่ 25/04/2562 11:45:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา (ที่ 1 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1 และนางอุทัยวรรณ บุญย้อยหยัด (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 1 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด