“VL” ทำบุญรับเรือลำใหม่ VL.21

ลงวันที่ 18/04/2562 08:30:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL และนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมพิธีทำบุญรับเรือลำใหม่ VL.21 มีน้ำหนักบรรทุก 5,676 เดทเวทตัน (DTW) ซึ่งเรือมีมูลค่า 155 ล้านบาท หรือ 4.50 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยงานจัดขึ้น ณ อู่อาชิม่า เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด