“VL” พบห้องค้า บล. ยูโอบี เคย์เฮียน

ลงวันที่ 11/04/2562 11:00:00

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวรักชนก สำเนียงล้ำ (ทึ่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นายอาศิส ภมรานนท์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลจาก
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด